HIỆU QUẢ 

AN TOÀN

​QUYỀN RIÊNG TƯ

Về hiệu quả: chính sách hiệu quả thực hiện bắt buộc tại Viện như sau:

 • Khách hàng có thể đóng phí sau khi thực hiện liệu trình đầu và có hiệu quả.

 • ​Khách hàng hoàn toàn có thể huỷ dịch vụ sau các liệu trình đầu mà không phải mất bất kỳ chi phí nào.

 • Viện sẽ hoàn trả 100% chi phí cho khách hàng nếu khách hàng không hài lòng về hiệu quả.

 • Hoăc sẽ thực hiện lại khi có hiệu quả mà không thu thêm bất kỳ chi phí nào.

 • Tôn trọng tuyệt đối các yêu cầu về hiệu quả của khách hàng.

 • Thực hiện điều trị đạt hiệu quả là quyền được hưởng bắt buộc của khách hàng.

 • Hướng dẫn đúng và cụ thể được thực hiện tuyệt đối, không ngoại lệ.

 • Theo dõi và trợ giúp vĩnh viễn không ngoại lệ

Mỗi phác đồ điều trị bắt buộc gắn liền với điều kiện và lối sống, công việc của khách hàng

Về an toàn: chúng tôi tuân thủ tuyệt đối các chính sách về an toàn như sau:

 • Chỉ sử dụng các sản phẩm và công nghệ cao được chứng nhận của các cơ quan y tế quốc tế và Việt Nam.

 • Chỉ sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Bắt buộc trình bày và cho khách hàng tham khảo.

 • ​Bắt buộc thông báo đầy đủ cho đến khi khách hàng thoả mãn các vấn đề cũng như nguy cơ (nếu có).

 • Tất cả các nhân sự tham gia điều trị phải qua đào tạo và có chuyên môn liên quan.

Về quyền riêng tư: chúng tôi tuân thủ tuyệt đối các chính sách về quyền của khách hàng như sau:

 • Bảo mật tuyệt đối, không ngoại lệ danh tánh, hình ảnh của khách hàng.

 • Không cung cấp cho bất kỳ thông tin cho bên thứ ba mà chưa có sự đồng ý của khách hàng.

 • Thông báo đầy đủ cho khách hàng hình thức sử dụng nếu có. 

 • Tất cả các nhân sự tại Viện Trẻ Hoá có trách nhiệm bảo mật và bảo vệ sự riêng tư của khách hàng.