top of page
  • Writer's pictureTeam Karen Tran

THÔNG BÁO NGHỈ NGÀY 28/3/2019 - MỞ RỘNG KHU ĐIỀU TRỊ

Nhằm đáp ứng lượng điều trị trẻ hoá ngày càng nhiều, Viện Trẻ Hoá sẽ mở rộng khu vực điều trị và sẽ không phục vụ cả ngày thứ Tư, 27 tháng 3. Viện Trẻ Hoá sẽ hoạt động bình thường vào ngày thứ Năm 28.3. 2019

Chúng tôi vẫn tiếp nhận bình thường các yêu cầu và tư vấn qua hotline 18006718. Rất mong sự thông cảm của quý khách.


0 views0 comments
bottom of page