​TẾ BÀO GỐC TOÀN NĂNG ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ KHỚP & LƯNG

DỨT KHỎI CƠN ĐAU KHỚP, ĐAU LƯNG MÃN TÍNH NGAY VÀ MÃI MÃI

Theo điều tra sau điều trị, trong số hơn 10.000 bệnh nhân điều trị, có hơn 83% trả lời rằng giảm đau rõ rệt khi áp dụng phương pháp này, giảm hết đau từ 2 tuần đến một tháng sau khi tiêm

Điều trị 1 lần duy nhất.

Đau bắt đầu giảm ngày và dần trong vòng 1 tuần.

Không đau, không gây tác dụng phụ như dùng thuốc.

An toàn cao nhất hiện nay. Được chọn lựa tốt nhất trên thế giới

Thực hiện đơn giản, an toàn và phù hợp hơn thay khớp nhân tạo hay chích hyaluronic axit.

 

CỨU TINH CHO NHỮNG NGƯỜI KHỔ SỞ VÌ ĐAU KHỚP BẰNG TẾ BÀO GỐC TOÀN NĂNG CD34+

Theo điều tra sau điều trị, trong số hơn 10.000 bệnh nhân điều trị, có hơn 83% trả lời rằng giảm đau rõ rệt khi áp dụng phương pháp này, giảm hết đau từ 2 tuần đến một tháng sau khi tiêm

Điều trị 1 lần duy nhất.

Đau bắt đầu giảm ngày và dần trong vòng 1 tuần.

Không đau, không gây tác dụng phụ như dùng thuốc.

An toàn cao nhất hiện nay. Được chọn lựa tốt nhất trên thế giới

Thực hiện đơn giản, an toàn và phù hợp hơn thay khớp nhân tạo hay chích hyaluronic axit.